Algemene voorwaarden

1. HUISDIEREN

Huisdieren zijn ten strengste verboden op het appartement.

2. ROKERS

Gelieve niet in het appartement zelf te roken, maar maak hiervoor gebruik van het terras.  Gooi geen peuken naar beneden.

3. RUST

Om eenieders nachtrust te verzekeren, is lawaai of muziek na 22 uur verboden.  Wij vragen u ook overdag rekening te houden met de andere huurders en niet te lawaaierig te zijn.

4. HUISVUIL

Huisvuil dient u te sorteren.  De nodige zakken worden door ons voorzien.  U wordt verzocht ze te plaatsen in de voorziene ruimte vooraan op de parking.  Plaats daar geen glas: dit kan u in de glascontainers enkele meters verder richting Bredene gooien.

5. BESTEMMING EN ONDERHOUD

Het gehuurde appartement wordt gebruikt als woonst en wordt in nette staat onderhouden.  Bij vertrek dient de huurder de woning grondig te reinigen.  Gelieve geen vuilnis achter te laten.  Koelkast en diepvries dienen de dag voor vertrek te worden gereinigd.  Bij vertrek is koelkast en diepvries volledig leeg.

Indien het appartement niet netjes is bij het verlaten, zal daarvoor € 70,00 van uw waarborg worden afgehouden.

6. BOVENGRONDSE PARKEERPLAATS (BELANGRIJK)

Gelieve enkel gebruik te maken van de door ons aangeduide parkeerplaats.  Deze is voorzien van een bordje met vermelding A301.  U rijdt daarvoor tot het einde van de parking en dan rechts.  Indien u gebruik maakt van een andere parkeerplaats dan de onze, mag de eigenaar een parkeerklem plaatsen en een boete eisen van € 250,00.  Opgelet! Sommige eigenaars zijn niet bang om dit reglement toe te passen.  Laat uw verblijf daardoor niet verpesten. Verwittig ook eventuele bezoekers.

7. FIETSEN

Gelieve geen fietsen tegen gevels of andere plaatsen achter te laten, wel steeds in de daartoe voorziene fietsenstallingen.

8. SCHADE

We vragen u om het appartement te respecteren en het ons in dezelfde staat terug te bezorgen bij vertrek.  Schade aan het appartement zelf, de apparaten of de meubels door verkeerd gebruik of om eender welke reden wordt aan de huurder verrekend en van de waarborgsom afgehouden.

9. BEVINDINGSSTAAT EN WAARBORG

De dag van vertrek komt de eigenaar het appartement controleren op het afgesproken uur.  Indien er geen problemen zijn, wordt de waarborg onmiddellijk terugbetaald.  Indien de eigenaar niet aanwezig kan zijn bij uw vertrek wordt het appartement zo spoedig mogelijk nagekeken en wordt de waarborg teruggestort binnen de 5 werkdagen.

10. Sleutels

Indien de eigenaar niet aanwezig kan zijn de dag van aankomst zullen de sleutels  in onze brievenbus (ingang Goldsands I appartement A301) liggen vastgemaakt aan een slot.  Enkele dagen voor jullie vertrek wordt de code van het slot doorgemaild.  Bewaar de sleutels en de afstandsbediening zorgvuldig en sluit steeds goed alles af wanneer u het appartement verlaat.  Bij verlies zal u hiervoor een kost van € 40,00 worden aangerekend.

11. De huurprijs

Bij ondertekening van de verhuurovereenkomst is de huurder gehouden een voorschot zoals vastgesteld volgens tarief te betalen.  Het volledig saldo, alsook de waarborg worden samen betaald 4 weken voor vertrek.

12. Annulaties

Deze dienen steeds schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de eigenaars.

Bij annulering belopen de kosten ten minste aan het betaalde voorschot en 100% zo de annulaties 7 dagen voor vertrek of later gemeld worden.

13. Overmacht

Droogte, watertekort, het uitvallen van elektriciteit door regen, storm of andere externe invloeden zijn niet onderhevig aan enige vorm van schadevergoeding.

14. Rechtsmachten

Uitsluitend de rechtbank van Kortrijk is bevoegd om, in geval van enige betwisting uitspraak te doen. Bij ondertekening van deze verhuurovereenkomst, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard.

WhatsApp chat